Начало
Дейности и услуги
Проекти и задачи
Съоръжения и оборудване
За нас
За контакти
 
 
Дейности и услуги

 

Ремонти, модернизации и изпитвания на подемни съоръжения

Собствениците на подемни съоръжения достигат сами с течение на времето до извода, че профилактиката, ремонта и техническите подобрения по подемните съоръжения са  най-ефективния начин за запазване на техниката и нейното по-дълго използване.

Тези мероприятия са също така отговор и на неизбежния въпрос, възникващ при появата на някакъв технически проблем ”Ремонт или закупуване на ново съоръжение?”. 

Удължаването на живота на подемните съоръжения чрез профилактика, ремонти и технически подобрения е ефективно и практично решение, което от своя страна обаче изисква наличието на добре обучен, образован технически и квалифициран персонал.

ВИРА 90 ООД има необходимият потенциал, за да предложи адекватни инженерни решения по разнородни технически проблеми, свързани с обслужването, поддръжката и ремонта на различните видове подемни съоръжения.

Фирма ВИРА 90 ООД е с дългогодишен опит и традиции, тя е създадена през 1990 г. и предлага извършването на  следните услуги:

 1. Демонтаж, монтаж, ремонт и узаконяване мостови, козлови кранове и телферни подемници.
 2. Проектиране, изработка и монтаж на специализирани подемни съоръжения.
 3. Ремонт, поддръжка на автокранове с неограничена товароподемност.
 4. Ремонт на подкранови пътища.
 5. Реконструкция, модернизация и радиоуправление на повдигателни съоръжения.
 6. Изработка на метални конструкции и съоръжения – нестандартни  по задание на клиента.
 7. Поддръжка, ремонт и монтаж на асансьорни уредби и товаропътнически асансьори.
 8. Поддръжка и ремонт на строителна подемна техника, хидравлични багери и др.

Във фирмата работят обучени монтьори- специалисти и техници, които анализират всеки конкретен проблем и създават индивидуална стратегия относно необходимият ремонт. В случаите на липса на резервни части (при много стара техника или силно увредено оборудване), при необходимост ВИРА 90 ООД предлага изработка на индивидуални компоненти  в собствения си ремонтно-механичен цех.  

Фирмата е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № С148.

ВИРА 90 ООД има специализиран полигон за изпитване на подемни машини, снабден с необходимите тарирани товари. Има и подвижна  работилница, оборудвана за ремонтни работи на място по обекти.

Във фирма “ВИРА” работят специалисти по:

 1. повдигателни уредби;
 2. асансьорни уредби;
 3. заварчици, паспортчици ІІІ и І ст.;
 4. ел. техници с висше и средно-техническо образование;
 5. хидравлици  с висше и средно-техническо образование;
 6. специалисти по общо машиностроене - с висше и средно-техническо образование;
 7. електрончици с висше и средно-техническо образование;

Служителите, работещи във фирмата са  обучени, съгласно изискванията на Наредба 31, Наредба 18 и съответните технически стандарти, утвърдени в Република България.

Фирмата работи в тясно сътрудничество с научни сътрудници и инженери от Технически Университет- гр. София, Институт по краностроене, Краностроителен завод “Крамекс”- гр. София, оторизирани лаборатории за специфични измервания и др.

Специалистите от фирма “ВИРА” са конструирали и изработили много повдигателни машини и съоръжения на заводите в Република България и извършват дейности в областта на краностроенето и повдигателните машини и нестандартни такива. Наши постоянни клиенти са: “Мостстрой” АД, “Газстроймонтаж” АД, Софийска вода” АД, НЕК ЕАД, “Главболгарстрой” АД, ТЕЦ “Марица Изток  2”  ЕАД,  Ц.З. “Златна  Панега” АД,  “Електроразпределение” ЕАД, БКС “Център” ЕАД, “Софияпласт” АД, СКГТ София, “Чистота София” АД, “ВОЛФ” АД,  ПЕПЖИ- София,  НКЖИ,  „Софарма” АД и др. 

нагоре   

Изработка на метални конструкции

Фирма „ВИРА” проектира и изработва стандартни и нестандартни метални конструкции и съоръжения по задание на клиента.

нагоре   

Съставяне на техническа документация и съгласуване с органите на РДТИ

Специалистите на фирмата съставят необходимата техническа документация  за ремонта и/или модернизацията на съответното подемно съоръжение. След това документацията се представя за съгласуване пред органите на Държавната Техническа Инспекция. 

нагоре   

Технически експертизи

В експертизите се дава моментното състояние на механизми, металоконструкция и условия за тяхното възстановяване ако е необходимо. 

нагоре   

Професионален учебен център за специалностите:
 1. машинист на автокранове с товароподемност до 16 тона
 2. машинист на козлови и мостови кранове с товароподемност до 40тона
 3. машинист на кулакранове

”ВИРА 90” ООД има разработени и съгласувани с РИДТН София учебни програми по следните специалности: машинист на автокранове с товароподемност до 16 тона, машинист на козлови и мостови кранове с товароподемност до 40 тона, машинист на кулакранове. Учебните курсове се водят от преподаватели специалисти и включват теоретична и практическа част.

нагоре   

Транспалетни и складови колички

Фирма ВИРА 90 ООД предлага различни видове транспалетни колички с товароподемност от 2000 кг до 5000 кг, ръчни и електрически складови колички с различна товароподемност, както и сгъваеми алуминиеви и стандартни платформени колички, внос от Холандия.

нагоре   

© 2006 VIRA. All Rights Reserved.

Начало | Дейности и услуги | Проекти и задачи | Съоръжения и оборудване | За нас | Контакти